menu
arrow_back

Dataflow: Qwik Start – Python

search share Dołącz Zaloguj się

Dataflow: Qwik Start – Python

30 godz. 1 punkt

GSP207

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

W tym module dowiesz się, jak skonfigurować środowisko programistyczne Python, pobrać pakiet SDK Cloud Dataflow dla Pythona i uruchomić przykładowy potok przy użyciu konsoli Google Cloud Platform.

Konfiguracja i wymagania

Konfiguracja Qwiklabs

Zanim klikniesz przycisk Start Lab (Rozpocznij moduł)

Zapoznaj się z tymi instrukcjami. Moduły mają limit czasowy i nie można ich zatrzymać. Po kliknięciu Start Lab (Rozpocznij moduł) na liczniku wyświetli się informacja o tym, na jak długo udostępniamy Ci zasoby Google Cloud.

W tym praktycznym module Qwiklabs możesz spróbować swoich sił w wykonywaniu opisywanych działań w prawdziwym środowisku chmury, a nie w jego symulacji lub wersji demonstracyjnej. Otrzymasz nowe, tymczasowe dane logowania, dzięki którym zalogujesz się i uzyskasz dostęp do Google Cloud na czas trwania modułu.

Wymagania

Do ukończenia modułu potrzebne będą:

 • dostęp do standardowej przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome),
 • czas wymagany do ukończenia modułu.

Uwaga: jeśli masz już osobiste konto lub projekt w Google Cloud, nie używaj go w tym module.

Uwaga: jeśli używasz Pixelbooka, uruchom ten moduł w oknie incognito.

Rozpoczynanie modułu i logowanie w Google Cloud Console

 1. Kliknij przycisk Start Lab (Rozpocznij moduł). Jeśli moduł jest odpłatny, otworzy się wyskakujące okienko, w którym możesz wybrać formę płatności. Po lewej stronie znajduje się panel z tymczasowymi danymi logowania, których musisz użyć w trakcie wykonywania zadań opisanych w module.

  Otwieranie Google Console

 2. Skopiuj nazwę użytkownika, a następnie kliknij Open Google Console (Otwórz Google Console). Moduł uruchomi zasoby, po czym otworzy nową kartę ze stroną logowania.

  Logowanie

  Wskazówka: karty możesz otwierać obok siebie w osobnych oknach.

 3. Na stronie logowania wklej nazwę użytkownika skopiowaną z panelu zawierającego szczegóły połączenia. Następnie skopiuj i wklej hasło.

  Ważne: musisz użyć danych logowania z panelu zawierającego szczegóły połączenia. Nie używaj swoich danych logowania Qwiklabs. Jeśli masz już konto Google Cloud, nie używaj go w tym module (dzięki temu unikniesz obciążenia konta opłatami).

 4. Na kolejnych stronach wykonaj następujące czynności:

  • Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.
  • Nie dodawaj opcji odzyskiwania ani uwierzytelniania dwuskładnikowego (ponieważ konto ma charakter tymczasowy).
  • Nie rejestruj się w bezpłatnych wersjach próbnych.

Poczekaj, aż na karcie otworzy się Cloud Console.

Google Cloud Shell

Aktywowanie Cloud Shell

Cloud Shell to maszyna wirtualna oferująca wiele narzędzi dla programistów. Zawiera stały katalog domowy o pojemności 5 GB i działa w Google Cloud. Dzięki wierszowi poleceń Cloud Shell zyskujesz dostęp do swoich zasobów Google Cloud.

U góry Cloud Console, w pasku narzędzi po prawej stronie, kliknij przycisk Aktywuj Cloud Shell.

Ikona Cloud Shell

Kliknij Dalej.

cloudshell_continue.png

Uzyskanie dostępu do środowiska i połączenie się z nim może zająć kilka chwil. Po połączeniu użytkownik od razu jest uwierzytelniony. Uruchomi się Twój projekt o identyfikatorze PROJECT_ID. Przykład:

Terminal Cloud Shell

gcloud to narzędzie wiersza poleceń Google Cloud. Jest ono już zainstalowane w Cloud Shell i obsługuje funkcję autouzupełniania po naciśnięciu tabulatora.

Aby wyświetlić listę aktywnych kont, użyj tego polecenia:

gcloud auth list

(Dane wyjściowe)

Credentialed accounts:
 - <myaccount>@<mydomain>.com (active)

(Przykładowe dane wyjściowe)

Credentialed accounts:
 - google1623327_student@qwiklabs.net

Aby wyświetlić identyfikator projektu, użyj tego polecenia:

gcloud config list project

(Dane wyjściowe)

[core]
project = <project_ID>

(Przykładowe dane wyjściowe)

[core]
project = qwiklabs-gcp-44776a13dea667a6

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

 • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
 • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
 • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł