menu
arrow_back

Loading Data into BigQuery for Exploratory Data Analysis

—/100

Checkpoints

arrow_forward

Create a federated table in a BigQuery dataset

Execute queries in BigQuery

Create the AI Platform notebook instance

Execute query in jupyter notebook

Loading Data into BigQuery for Exploratory Data Analysis

1 godz. 15 godz. Punkty: 7

GSP202

Google Cloud Self-Paced Labs

Overview

In this lab you will learn how to load text data into BigQuery and then use that data for rapid exploratory data analysis using Google Cloud JupyterLab notebooks. JupyterLab Notebooks is integrated with BigQuery, Cloud Dataproc, and Cloud Dataflow, making it easy to go from data ingestion to preprocessing and exploration, and eventually model training and deployment.

BigQuery is a RESTful web service that enables interactive analysis of massively large datasets working in conjunction with Google Storage.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł