menu
arrow_back

Build Interactive Apps with Google Assistant: Challenge Lab (Tworzenie interaktywnych aplikacji z Asystentem Google: Challenge Lab)

—/100

Checkpoints

arrow_forward

Create the Cloud Function for the Magic Eight Ball app for Google Assistant

Create the Lab Magic 8 Ball app for Google Assistant

Add multilingual support to your magic_eight_ball Cloud Function

Build Interactive Apps with Google Assistant: Challenge Lab (Tworzenie interaktywnych aplikacji z Asystentem Google: Challenge Lab)

1 godz. Punkty: 9

GSP325

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Opis

Przed Tobą seria zadań, które należy wykonać w określonym czasie. Zamiast instrukcji krok po kroku otrzymasz scenariusz i zestaw zadań. Jak je wykonać? Musisz dojść do tego na własną rękę. Automatyczny system oceniania (widoczny na tej stronie) poinformuje Cię, czy zadanie zostało wykonane poprawnie.

Aby zdobyć 100% punktów, musisz ukończyć wszystkie zadania w określonym czasie.

W Challenge Lab (module-wyzwaniu) nie będziemy uczyć Cię pojęć związanych z GCP. Aby rozwiązać poszczególne zadania, użyj umiejętności nabytych w poszczególnych modułach kursu, którego częścią jest niniejsze wyzwanie. Podczas wykonywania zadań rozwiniesz nabyte umiejętności i będziesz mieć okazję zmienić wartości domyślne – nie będziemy jednak wprowadzać nowych zagadnień.

Ten moduł przeznaczony jest dla użytkowników, którzy ukończyli kurs OK Google: Build Interactive Apps with Google Assistant (OK Google: Tworzenie interaktywnych aplikacji z Asystentem Google).

Przed rozpoczęciem tego modułu upewnij się, że zostały ukończone wszystkie pozostałe moduły kursu OK Google: Build Interactive Apps with Google Assistant (OK Google: Tworzenie interaktywnych aplikacji z Asystentem Google).

Zagadnienia, z których będzie sprawdzana wiedza:

  • tworzenie projektu w Actions;
  • konfiguracja Dialogflow;
  • konfiguracja intencji Dialogflow;
  • korzystanie z webhooka w intencji Dialogflow;
  • umieszczanie kodu w odpowiednim miejscu, by wywołać interfejs Google Translate API.

Czy podejmiesz wyzwanie?

Konfiguracja

Zanim klikniesz przycisk Start Lab (Rozpocznij moduł)

Zapoznaj się z tymi instrukcjami. Moduły mają limit czasowy i nie można ich zatrzymać. Po kliknięciu Start Lab (Rozpocznij moduł) na liczniku wyświetli się informacja o tym, na jak długo udostępniamy Ci zasoby Google Cloud.

W tym praktycznym module Qwiklabs możesz spróbować swoich sił w wykonywaniu opisywanych działań w prawdziwym środowisku chmury, a nie w jego symulacji lub wersji demonstracyjnej. Otrzymasz nowe, tymczasowe dane logowania, dzięki którym zalogujesz się i uzyskasz dostęp do Google Cloud na czas trwania modułu.

Wymagania

Do ukończenia modułu potrzebne będą:

  • dostęp do standardowej przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome),
  • czas wymagany do ukończenia modułu.

Uwaga: jeśli masz już osobiste konto lub projekt w Google Cloud, nie używaj go w tym module.

Uwaga: jeśli używasz Pixelbooka, uruchom ten moduł w oknie incognito.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł