menu
arrow_back
Back

Cloud Armor'a Sahip HTTP Yük Dengeleyici

—/100

Checkpoints

arrow_forward

Configure HTTP and health check firewall rules

Configure instance templates and instance group

Configure the HTTP Load Balancer

Blacklist the siege-vm

Cloud Armor'a Sahip HTTP Yük Dengeleyici

1 hour 7 Credits

GSP215

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

Google Cloud HTTP(S) yük dengeleme işlemi Google'ın dünya çapındaki varlık noktalarında (POP) yer alan ağının ucunda uygulanır. HTTP(S) yük dengeleyiciye yönlendirilen kullanıcı trafiği, kullanıcıya en yakın varlık noktasına girer, ardından Google'ın global ağı üzerinden yeterli kapasiteye sahip en yakın arka uca doğru yük dengelemesi yapılır.

Cloud Armor'ın IP izin verilenler listesi ile red listesi sayesinde Google Cloud'un ucunda, kullanıcıya ve kötü amaçlı trafiğe olabildiğince yakın bir noktada HTTP(S) yük dengeleyicinize erişimi kısıtlayabilir veya erişim izni verebilirsiniz. Böylece kötü amaçlı kullanıcıların veya trafiğin kaynakları tüketmesini ya da sanal özel bulut (VPC) ağlarınıza girmesini engelleyebilirsiniz.

Bu laboratuvarda, global arka uçlara sahip bir HTTP Yük Dengeleyiciyi aşağıdaki şemada gösterildiği gibi yapılandıracaksınız. Ardından Yük Dengeleyiciye stres testi uygulayacak ve Cloud Armor'ı kullanarak stres testinin IP'sini red listesine ekleyeceksiniz.

network_diagram.png

Hedefler

Bu laboratuvarda, aşağıdaki görevleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz:

  • HTTP ve durum denetimi güvenlik duvarı kuralları oluşturma

  • İki örnek şablonunu yapılandırma

  • İki yönetilen örnek grubu oluşturma

  • IPv4 ve IPv6 ile HTTP Yük Dengeleyici yapılandırma

  • HTTP Yük Dengeleyiciye stres testi uygulama

  • HTTP Yük Dengeleyiciye erişimini kısıtlamak için bir IP adresini red listesine ekleme

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

  • Get temporary access to the Google Cloud Console.
  • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
  • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab