menu
arrow_back

Confluent: Clickstream Data Analysis Pipeline Using ksqlDB

Confluent: Clickstream Data Analysis Pipeline Using ksqlDB

1 godz. 7 Credits

GSP731

Google Cloud Self-Paced Labs

Overview

This lab will cover how to create a clickstream data analysis pipeline using ksqlDB. First, you will run multiple Docker containers and create source connectors that generate clickstream data, which you will be able to view in the Confluent Control Center UI. You will then load the data into ksqlDB, and verify that it is being streamed through various tables and streams. Next, you will send the ksqlDB tables to Elasticsearch and Grafana via the ksqlDB REST API. Lastly, you will view the streaming data in the Grafana dashboard.

Objectives

In this lab, you will:

  • Download and run the Confluent tutorial

  • Create mock clickstream data

  • Load the streaming data to ksqlDB

  • Send the ksqlDB tables to Elasticsearch and Grafana

  • Sessionize the data

  • View the data in Grafana

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł