menu
arrow_back

Cloud Functions: Qwik Start – konsola

search share Dołącz Zaloguj się

Cloud Functions: Qwik Start – konsola

15 godz. 1 punkt

GSP081

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Cloud Functions to bezserwerowe środowisko wykonawcze umożliwiające tworzenie i łączenie usług w chmurze. Dzięki Cloud Functions możesz pisać proste, jednozadaniowe funkcje, które są powiązane ze zdarzeniami generowanymi przez infrastrukturę i usługi chmury. Utworzona funkcja jest wywoływana w momencie wystąpienia obserwowanego zdarzenia. Kod jest wykonywany w całkowicie zarządzanym środowisku. Nie trzeba udostępniać infrastruktury ani zarządzać serwerami.

Funkcje w Cloud Functions można tworzyć w języku JavaScript i wykonywać w środowisku Node.js na platformie Google Cloud Platform. Własne funkcje w Cloud Functions można uruchamiać w dowolnym standardowym środowisku wykonawczym Node.js, co ułatwia przenośność i lokalne testowanie.

Nawiązywanie połączenia z usługami w chmurze i rozszerzanie ich możliwości

Cloud Functions udostępnia warstwę połączenia logiki, dzięki której można pisać kod umożliwiający nawiązywanie połączenia z usługami w chmurze i rozszerzanie ich możliwości. Monitoruj ruch i reaguj na przesłanie pliku do Cloud Storage, zmianę danych w dzienniku lub wiadomość przychodzącą w temacie Cloud Pub/Sub. Cloud Functions rozszerza możliwości używanych usług w chmurze i pozwala na obsługę rosnącej liczby przypadków użycia za pomocą dowolnych języków programowania. Środowisko Cloud Functions ma dostęp do danych logowania na konto usługi Google, dzięki czemu jest bezproblemowo uwierzytelniane w większości usług Google Cloud Platform, takich jak Datastore, Cloud Spanner, Cloud Translation API, Cloud Vision API i wielu innych. Dodatkowo funkcje w Cloud Functions są obsługiwane przez różne biblioteki klienta Node.js, co jeszcze bardziej ułatwia integrację.

Zdarzenia i aktywatory

Zdarzenia w chmurze to rzeczy, które mają miejsce w środowisku chmury. Może to być na przykład zmiana danych w bazie danych, dodanie plików do systemu przechowywania danych lub utworzenie nowej instancji maszyny wirtualnej.

Zdarzenia występują niezależnie od tego, czy na nie zareagujesz. Odpowiedź na zdarzenie tworzy się za pomocą aktywatora. Aktywator to deklaracja zainteresowania pewnym zdarzeniem lub zbiorem zdarzeń. Powiązanie funkcji z aktywatorem umożliwia przechwytywanie zdarzeń i reagowanie na nie. Więcej informacji o tworzeniu aktywatorów i wiązaniu ich z funkcjami znajdziesz w artykule o zdarzeniach i aktywatorach (w języku angielskim).

Technologia bezserwerowa

Dzięki Cloud Functions nie trzeba zarządzać serwerami, konfigurować oprogramowania, aktualizować platform ani łatać systemów operacyjnych. Oprogramowanie i infrastruktura są w pełni zarządzane przez Google, więc Twoim zadaniem jest tylko dodać kod. Oprócz tego udostępnianie zasobów odbywa się automatycznie w odpowiedzi na zdarzenia. Oznacza to, że funkcja może być skalowana od kilku do wielu milionów wywołań dziennie bez żadnego nakładu pracy z Twojej strony.

Przypadki użycia

Zadania asynchroniczne, na przykład proste procesy ETL czy zautomatyzowane działania w chmurze, takie jak aktywowanie kompilacji aplikacji, nie wymagają już specjalnego serwera ani zaangażowania programisty. Wystarczy po prostu wdrożyć funkcję utworzoną w Cloud Functions i powiązać ją z wybranym zdarzeniem.

Dzięki szczegółowości i gotowości do działania na żądanie środowisko Cloud Functions jest również doskonałym rozwiązaniem do tworzenia prostych interfejsów API i webhooków. Dodatkowo podczas wdrażania funkcji HTTP następuje automatyczne udostępnianie punktów końcowych HTTP, więc nie trzeba wykonywać skomplikowanych czynności konfiguracyjnych wymaganych w przypadku niektórych innych usług. W tabeli poniżej znajdują się dodatkowe przypadki użycia środowiska Cloud Functions:

Przypadek użycia

Opis

Przetwarzanie danych / ETL

Monitorowanie ruchu i reagowanie na zdarzenia w usłudze Cloud Storage, takie jak utworzenie, modyfikacja czy usunięcie pliku. Przetwarzanie obrazów, transkodowanie wideo, sprawdzanie poprawności i przekształcanie danych oraz wywoływanie usług w internecie z poziomu funkcji w Cloud Functions.

Webhooki

Korzystanie z prostych aktywatorów HTTP na potrzeby odpowiadania na zdarzenia pochodzące z systemów zewnętrznych, takich jak GitHub, Slack, Stripe, lub z innych źródeł mogących wysyłać żądania HTTP.

Proste interfejsy API

Składanie aplikacji z prostych, luźno powiązanych elementów logiki, które są łatwe do utworzenia i błyskawicznie się skalują. Funkcje mogą reagować na zdarzenia lub mogą być wywoływane bezpośrednio przez protokół HTTP/S.

Mobilny backend

Możliwość korzystania z mobilnej platformy Google dla deweloperów aplikacji Firebase i pisania mobilnego backendu w Cloud Functions. Monitorowanie ruchu i reagowanie na zdarzenia z poziomu Firebase Analytics oraz Bazy danych czasu rzeczywistego, Uwierzytelniania i Pamięci Firebase.

IoT

Wyobraź sobie dziesiątki lub nawet setki tysięcy urządzeń przesyłających dane strumieniowo do Cloud Pub/Sub, a tym samym wykorzystujących Cloud Functions do przetwarzania, przekształcania i przechowywania danych. Dzięki Cloud Functions to wszystko odbywa się całkowicie bez udziału serwerów.

Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak utworzyć funkcję w Cloud Functions, wdrożyć ją i przetestować, używając Google Cloud Console.

Jakie zadania wykonasz:

  • utworzenie funkcji w Cloud Functions,

  • wdrożenie i przetestowanie funkcji,

  • wyświetlenie logów.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł