menu
arrow_back

Migrating On-premises MySQL Using a Continuous Database Migration Service Job

search share Dołącz Zaloguj się

Migrating On-premises MySQL Using a Continuous Database Migration Service Job

1 godz. 30 godz. 1 punkt

GSP860

Google Cloud Self-Paced Labs

Overview

Database Migration Service provides options for one-time and continuous jobs to migrate data to Cloud SQL using different connectivity options, including IP allowlists, VPC peering, and reverse SSH tunnels (see documentation on connectivity options at https://cloud.google.com/database-migration/docs/mysql/configure-connectivity).

In this lab, you migrate an on-premises MySQL database (running on a virtual machine) to Cloud SQL for MySQL using a continuous Database Migration Service job and VPC peering for connectivity.

After you create and run the migration job, you confirm that an initial copy of your database has been successfully migrated to your Cloud SQL for MySQL instance. You also explore how continuous migration jobs apply data updates from your source database to your Cloud SQL instance. To conclude the migration job, you promote the Cloud SQL instance to be a standalone database for reading and writing data.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł