menu
arrow_back

Migrating to Cloud SQL from Amazon RDS for MySQL Using Database Migration Service

search share Dołącz Zaloguj się

Migrating to Cloud SQL from Amazon RDS for MySQL Using Database Migration Service

1 godz. 30 godz. 1 punkt

GSP859

Google Cloud Self-Paced Labs

Overview

Database Migration Service provides options for one-time and continuous jobs to migrate data to Cloud SQL using different connectivity options, including IP allowlists, VPC peering, and reverse SSH tunnels (see documentation on connectivity options at https://cloud.google.com/database-migration/docs/mysql/configure-connectivity).

In this lab, you migrate a MySQL database from an Amazon RDS instance for MySQL to Cloud SQL for MySQL using a one-time Database Migration Service job and an IP allowlist for connectivity. After you create and run the migration job, you will check that the database has been successfully migrated to your Cloud SQL for MySQL instance.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do konsola w chmurze.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł