menu
arrow_back

Extract, Analyze, and Translate Text from Images with the Cloud ML APIs

search share Dołącz Zaloguj się

Extract, Analyze, and Translate Text from Images with the Cloud ML APIs

50 godz. Punkty: 9

GSP075

Google Cloud Self-Paced Labs

Overview

In this lab, we'll explore the power of machine learning by using multiple machine learning APIs together. We'll start with the Cloud Vision API's text detection method to make use of Optical Character Recognition (OCR) to extract text from images. Then we'll learn how to translate that text with the Translation API and analyze it with the Natural Language API.

What you'll learn

  • Creating a Vision API request and calling the API with curl

  • Using the text detection (OCR) method of the Vision API

  • Using the Translation API to translate text from your image

  • Using the Natural Language API to analyze the text

What you'll need

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł