menu
arrow_back

Using the Translation API with C#

search share Dołącz Zaloguj się

Using the Translation API with C#

45 godz. Punkty: 5

GSP255

Google Cloud Self-Paced Labs

Overview

Google Cloud Translation API provides a simple programmatic interface for dynamically translating an arbitrary string into any supported language using state-of-the-art Neural Machine Translation. It can also be used to detect language in cases where the source language is unknown.

In this lab you will focus on using the Translation API with C#. You will learn how to list available languages, translate text, and detect the language of a given text.

What you'll learn

  • How to use the Cloud Shell

  • How to enable the Translation API

  • How to Authenticate API requests

  • How to install the Google Cloud client library for C#

  • How to list available languages

  • How to translate text

  • How to detect language

What you'll need

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł