menu
arrow_back

Wprowadzenie do SQL w BigQuery i Cloud SQL

search share Dołącz Zaloguj się

Wprowadzenie do SQL w BigQuery i Cloud SQL

1 godz. 15 godz. 1 punkt

GSP281

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

SQL (Structured Query Language) to standardowy język używany przy wykonywaniu operacji na danych, umożliwiający zadawanie pytań i uzyskiwanie informacji z ustrukturyzowanych zbiorów danych. Powszechnie wykorzystuje się go do zarządzania bazami danych oraz wykonywania zadań takich jak wpisywanie rejestru transakcji do relacyjnych baz danych czy analizowanie petabajtów danych.

Dzięki temu modułowi poznasz podstawy SQL, a także przygotujesz się do kolejnych modułów i kursów Qwiklabs dotyczących badania danych. Moduł składa się z 2 części. W pierwszej nauczysz się podstawowych słów kluczowych SQL. Wykorzystasz je w konsoli BigQuery, uruchamiając zapytania do publicznego zbioru danych zawierającego informacje o przejazdach rowerami miejskimi w Londynie.

Z drugiej części dowiesz się, jak eksportować podzbiory zbioru danych o wykorzystaniu rowerów miejskich w Londynie do plików CSV, które następnie prześlesz do Cloud SQL. Nauczysz się także, jak za pomocą Cloud SQL tworzyć bazy danych i tabele oraz nimi zarządzać. Na koniec przećwiczysz użycie dodatkowych słów kluczowych SQL umożliwiających wykonywanie operacji na danych i ich edytowanie.

Cele

W tym module nauczysz się, jak:

 • odróżniać bazy danych od tabel i projektów;
 • używać słów kluczowych SELECT, FROMWHERE do tworzenia prostych zapytań;
 • rozpoznawać różne komponenty i hierarchie w konsoli BigQuery;
 • przesyłać bazy danych i tabele do BigQuery;
 • uruchamiać proste zapytania do tabel;
 • stosować słowa kluczowe COUNT, GROUP BY, ASORDER BY;
 • uruchamiać i łączyć opisane wyżej polecenia, aby wyciągać istotne dane ze zbiorów danych;
 • eksportować podzbiory danych do pliku CSV i umieszczać ten plik w nowym zasobniku Cloud Storage;
 • utworzyć nową instancję Cloud SQL i przesłać wyeksportowany przez siebie plik CSV jako nową tabelę;
 • uruchamiać zapytania CREATE DATABASE, CREATE TABLE, DELETE, INSERT INTOUNION w Cloud SQL.

Wymagania wstępne

Bardzo ważne: przed rozpoczęciem tego modułu wyloguj się z osobistego i służbowego konta Gmail.

To jest moduł dla użytkowników początkujących. Zakładamy więc, że masz niewielkie doświadczenie z SQL lub nie masz go wcale. Znajomość Cloud Storage i Cloud Shell może być pomocna, ale nie jest konieczna. W tym module nauczysz się podstaw czytania i pisania zapytań w języku SQL, a także przećwiczysz zdobyte umiejętności przy użyciu BigQuery oraz Cloud SQL.

Zanim rozpoczniesz ten moduł, spróbuj ocenić swój stopień znajomości SQL. Poniżej znajdziesz trudniejsze moduły pozwalające na wykorzystanie wiedzy w bardziej złożonych przykładach.

Aby rozpocząć, przewiń stronę w dół i wykonaj opisane niżej kroki konfiguracji środowiska modułu.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

 • Uzyskaj tymczasowy dostęp do konsola w chmurze.
 • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
 • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł