menu
arrow_back
Wstecz

Wykorzystanie Prezentacji do przedstawienia rezultatów analizy big data

—/100

Checkpoints

arrow_forward

Query BigQuery and log results to Sheet

Wykorzystanie Prezentacji do przedstawienia rezultatów analizy big data

1 godz. Bezpłatne

GSP240

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Badacze danych mają dostęp do wielu narzędzi, które pozwalają na przeprowadzanie analiz big data. Narzędzia te nie dają jednak możliwości odpowiedniego objaśniania lub uzasadniania wyników tych analiz kierownictwu i udziałowcom. Zaprezentowanie takiemu gronu jedynie kolumn liczb na papierze lub w tabeli bazy danych raczej się nie sprawdzi. Z tego modułu dotyczącego Google Apps Script dowiesz się więc, jak nadawać analizom danych formę nadającą się do skutecznej prezentacji, korzystając z 2 platform Google dla programistów: G SuiteGoogle Cloud.

Narzędzia dla programistów Google Cloud umożliwiają zbieranie i analizę danych. Potem za pomocą slajdów i arkuszy kalkulacyjnych możesz stworzyć prezentację, która nie tylko będzie bardzo atrakcyjna, ale przede wszystkim przekona zarząd i udziałowców do wyciągniętych przez Ciebie wniosków.

W tym module poznasz dostępny w Google Cloud (jako zaawansowana usługa Apps Script) interfejs BigQuery API oraz wbudowane usługi Apps ScriptArkuszach GooglePrezentacjach Google.

W module realizowany jest scenariusz, który mógłby wystąpić w rzeczywistości. W użytej aplikacji zastosowano funkcje i interfejsy API pochodzące z wielu usług Google Cloud. Chcemy Ci pokazać, jak można wykorzystać możliwości Google Cloud i G Suite do rozwiązywania skomplikowanych problemów, z którymi borykają się Twoja organizacja lub klienci.

Czego się nauczysz:

  • jak używać Google Apps Script z wieloma usługami Google;

  • jak za pomocą Google BigQuery przeprowadzić analizę big data;

  • jak utworzyć Arkusz Google i zapełnić go danymi, a także jak utworzyć wykres na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego;

  • jak przenieść wykres i dane z arkusza kalkulacyjnego do osobnych slajdów Prezentacji Google.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł