menu
arrow_back

Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start - Komut Satırı

search share Join Sign in

Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start - Komut Satırı

40 minutes Free

GSP095

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

Google Cloud Pub/Sub, uygulama ve hizmetler arasında etkinlik verilerinin alışverişi için kullanılan bir mesajlaşma hizmetidir. Göndericiler ile alıcıları ayrıştırarak, birbirinden bağımsız şekilde yazılmış uygulamalar arasında güvenli ve yüksek düzeyde kullanılabilir bağlantı oluşturulmasına olanak tanır. Düşük gecikmeli/dayanıklı mesajlaşma seçeneği sunan Google Cloud Pub/Sub, geliştiriciler tarafından genellikle eşzamansız iş akışlarının uygulanması, etkinlik bildirimlerinin dağıtılması ve çeşitli işlemler veya cihazlardan veri akışı için kullanılır.

Bu laboratuvarda aşağıdakileri yapacaksınız:

  • Pub/Sub hakkındaki temel bilgileri öğrenme

  • Pub/Sub konularını oluşturma, silme ve listeleme

  • Pub/Sub aboneliklerini oluşturma silme ve listeleme

  • Bir konu için mesaj yayınlama

  • Ayrı konu mesajlarının çıkışını almak için pull abonesi kullanma

  • Birden fazla mesajın çıkışını almak için işaretli pull abonesi kullanma

Ön koşullar

Bu laboratuvar giriş düzeyine uygundur. Laboratuvar katılımcılarının Pub/Sub konusunda çok az deneyimli veya deneyimsiz olduğu varsayılmıştır. Laboratuvarda bu Google Cloud hizmetinin ayarlanıp kullanılmasıyla ilgili temel bilgiler verilmektedir.

Bu laboratuvara katılmadan önce Pub/Sub için uzmanlık düzeyinizi göz önünde bulundurun. Pub/Sub konusundaki bilgilerinizi farklı bulut hizmetleri ve kullanım alanlarında uygulayabileceğiniz daha zorlayıcı laboratuvarların listesi aşağıda verilmiştir:

Hazır olduğunuzda sayfayı aşağı kaydırın ve laboratuvar ortamınızı ayarlamak için gereken adımları uygulayın.

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

  • Get temporary access to the Google Cloud Console.
  • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
  • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab