arrow_back
share

Create and Manage Cloud Resource

date_range 5 godz. show_chart Introductory universal_currency_alt Punkty: 14

W tym kursie z poziomu wprowadzającego możesz przećwiczyć korzystanie z podstawowych narzędzi i usług Google Cloud. Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi to pierwszy kurs zalecany w trakcie szkolenia nowych użytkowników Google Cloud. Ukończenie go pozwoli użytkownikowi z niewielkim doświadczeniem lub bez niego uzyskać praktyczną wiedzę, którą będzie mógł zastosować w swoim pierwszym projekcie Google Cloud. Kurs jest wprowadzeniem do podstawowych funkcji Google Cloud i obejmuje między innymi pisanie poleceń Cloud Shell i wdrażanie pierwszej maszyny wirtualnej, a także uruchamianie aplikacji w środowisku Kubernetes Engine lub z równoważeniem obciążenia. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową plakietkę Google Cloud. Przez kluczowe pojęcia dotyczące poszczególnych modułów przeprowadzą Cię 1-minutowe filmy..

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.
Enroll in this on-demand quest
 • Moduł

  Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

  W tym module praktycznym skorzystasz z Qwiklabs i konsoli Google Cloud Platform oraz użyjesz podstawowych funkcji GCP: Projekty, Zasoby, Użytkownicy IAM, Role, Uprawnienia, Interfejsy API i Cloud Shell.

 • Moduł

  Tworzenie maszyny wirtualnej

  W tym module praktycznym dowiesz się, jak utworzyć maszynę wirtualną Google Compute Engine, a także poznasz strefy, regiony oraz typy maszyn. Na początek obejrzyj krótki film Create a Virtual Machine, GCP Essentials (Tworzenie maszyny wirtualnej – informacje podstawowe o GCP).

  Moduł

  Compute Engine: Qwik Start – Windows

  Google Compute Engine umożliwia tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych w ramach infrastruktury Google. Z tego modułu dowiesz się, jak utworzyć instancję serwera Windows w Google Compute Engine i uzyskać do niej dostęp za pomocą protokołu pulpitu zdalnego (Remote Desktop Protocol, RDP). Obejrzyj krótki film: Launch a Windows Server Instance, GCP Essentials (Uruchom instancję serwera Windows – informacje podstawowe o GCP).

 • Moduł

  Wprowadzenie do Cloud Shell i gcloud

  W tym module praktycznym nauczysz się, jak łączyć się przez internet z zasobami obliczeniowymi hostowanymi w Google Cloud Platform. Dowiesz się też, jak używać Cloud Shell i polecenia gcloud z pakietu Cloud SDK. Obejrzyj krótki film wprowadzający Get Started with Cloud Shell, GCP Essentials (Wprowadzenie do Cloud Shell, podstawy GCP).

 • Moduł

  Kubernetes Engine: Qwik Start

  Google Kubernetes Engine to zarządzane środowisko służące do wdrażania i skalowania aplikacji znajdujących się w kontenerach oraz zarządzania nimi przy użyciu infrastruktury Google. W tym praktycznym module dowiesz się, jak wdrożyć aplikację znajdującą się w kontenerze przy użyciu Kubernetes Engine. Obejrzyj krótki film Manage Containerized Apps with Kubernetes Engine (Zarządzanie aplikacjami znajdującymi się w kontenerach przy użyciu Kubernetes Engine).

 • Moduł

  Konfigurowanie systemów równoważenia obciążenia sieci i HTTP

  W tym praktycznym module nauczysz się konfigurować systemy równoważenia obciążenia sieci i systemy równoważenia obciążenia HTTP w aplikacjach działających na maszynach wirtualnych Compute Engine.

 • Moduł

  Pierwsze kroki: tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi (Challenge Lab)

  To wyzwanie sprawdza Twoją wiedzę i umiejętności zdobyte w poszczególnych modułach kursu Getting Started: Create and Manage Cloud Resources (Pierwsze kroki: tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi). Zanim je rozpoczniesz, musisz zapoznać się z pozostałymi modułami dostępnymi w kursie.

 • info
  Quest Info
  Prerequisites
  Zakładamy, że użytkownik ma bardzo małe doświadczenie lub w ogóle nie ma doświadczenia w korzystaniu z usług w chmurze ani z Google Cloud. Oczekiwana jest natomiast znajomość podstaw informatyki i podstawowe doświadczenie w zarządzaniu systemami komputerowymi. Doświadczenie w pracy ze środowiskiem powłoki lub z interfejsem wiersza poleceń ułatwi ukończenie tej serii modułów szkoleniowych.
  Tags
  infrastructure