arrow_back

Monitor and Log with Google Cloud Operations Suite

share

Monitor and Log with Google Cloud Operations Suite

7 godz. Fundamental universal_currency_alt Punkty: 39
Earn a skill badge by completing the Monitor and Log with Google Cloud Operations Suite quest, where you learn about common tasks when starting with Google Cloud's operations suite, including how to: 1. Monitor virtual machines in Compute Engine. 2. Use Cloud Monitoring to monitor multiple projects. 3. Extend monitoring and logging for Cloud Functions. 4. Create and send custom metrics for application data. 5. Create Cloud Monitoring alerts based on custom metrics. 6. Adjust resources based on monitoring metrics.

A skill badge is an exclusive digital badge issued by Google Cloud in recognition of your proficiency with Google Cloud products and services and tests your ability to apply your knowledge in an interactive hands-on environment. Complete the skill badge quest, and final assessment challenge lab, to receive a digital badge that you can share with your network.

Jeśli wykonasz wszystkie zadania w tym szkoleniu, otrzymasz odznakę. Zbieraj odznaki w Qwiklabs za ukończone kursy, gry i szkolenia. Zdobądź je wszystkie, aby pochwalić się swoimi umiejętnościami.

 • Moduł

  Cloud Monitoring: Qwik Start

  W tym module dowiesz się, jak monitorować maszynę wirtualną Google Compute Engine w Cloud Monitoring. Obejrzyj krótkie filmy Monitor Health of All Your Cloud Apps with Google Cloud monitoring (Monitorowanie stanu wszystkich aplikacji w chmurze w Google Cloud Monitoring) i Monitor a VM Instance with Cloud monitoring, GCP Essentials (Monitorowanie maszyny wirtualnej w Cloud Monitoring, podstawy GCP).

 • Moduł

  Monitorowanie wielu projektów przy użyciu Cloud Monitoring

  W tym praktycznym module przyjrzymy się niektórym informacjom dostarczanym przez narzędzia w Cloud Monitoring. Przedstawimy też pojęcia, które musisz znać, by efektywnie korzystać z Cloud Monitoring.

 • Moduł

  Monitoring and Logging for Cloud Functions

  In this hands-on lab we take a look through some of the information provided by the Cloud Monitoring tools, and teach some of the concepts you will need to know to take advantage of Cloud Monitoring effectively.

 • Moduł

  Reporting Application Metrics into Cloud Monitoring

  In this lab you will run an application on Compute Engine instance and report the application’s metrics into Cloud Monitoring using the OpenCensus library.

 • Moduł

  Creating and Alerting on Logs-based Metrics

  In this hands-on lab we take a look through some of the information provided by the Cloud Monitoring tools, and teach some of the concepts you will need to know to take advantage of Cloud Monitoring effectively.

 • Moduł

  Autoscaling an Instance Group with Custom Cloud Monitoring Metrics

  This lab describes how to deploy an autoscaling Compute Engine instance group that is automatically scaled using a custom Cloud monitoring metric

 • Moduł

  Monitor and Log with Google Cloud Operations Suite: Challenge Lab

  This challenge lab tests your skills with Cloud Operations Monitoring and Logging.

 • info
  Quest Info