menu

Cloud SQL

Fundamental Kroki: 7 7 godz. Punkty: 36

Cloud SQL to w pełni zarządzana usługa bazy danych, która wyróżnia się na tle podobnych usług za sprawą wysokiej wydajności, płynnej integracji oraz imponujących możliwości skalowania. W tym kursie dla użytkowników na poziomie podstawowym zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu głównych zagadnień Cloud SQL i prędko przejdziesz do funkcji zaawansowanych – nabyte umiejętności wykorzystasz w ramach platform usług oraz środowisk aplikacji. Cloud SQL zapewni Ci wiedzę oraz doświadczenie konieczne do tworzenia instancji i wysyłania zapytań o dane przy użyciu SQL, a także do tworzenia skryptów Menedżera wdrażania oraz baz danych o wysokiej dostępności, aby umożliwić Ci natychmiastowe rozpoczęcie integrowania tej usługi.

Infrastructure Application Development Data

Wymagania wstępne:

Chociaż podczas tego kursu zapoznasz się z podstawami Cloud SQL, konieczne jest posiadanie praktycznego doświadczenia w korzystaniu z kluczowych narzędzi i usług platformy. Przed rozpoczęciem zalecamy co najmniej zdobycie odznaki za ukończenie kursu GCP Essentials (Informacje podstawowe o GCP) lub Baseline: Infrastructure (Podstawy: infrastruktura).

Quest Outline

Moduł

Wprowadzenie do SQL w BigQuery i Cloud SQL

W tym module nauczysz się podstawowych klauzul SQL i wykonasz praktyczne ćwiczenia związane z uruchamianiem zapytań ustrukturyzowanych w BigQuery i Cloud SQL.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Cloud SQL for MySQL: Qwik Start

Create a Google Cloud SQL MySQL instance and perform SQL operations using Google Cloud Platform Console and mysql client. Watch this short video, Manage PostgreSQL and MySQL Databases Easily with Cloud SQL.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Cloud SQL for PostgreSQL: Qwik Start

Create a Google Cloud SQL PostgreSQL instance. Perform SQL operations using the GCP Console and the psql client.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Wczytywanie danych do Google Cloud SQL

W tym module zaimportujesz dane z plików tekstowych CSV do Cloud SQL, a następnie przeprowadzisz kilka podstawowych analiz danych za pomocą prostych zapytań.

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil)
Moduł

Cloud SQL with Terraform

In this hands-on lab you will learn to create Cloud SQL instances with Terraform, then set up the Cloud SQL Proxy, testing the connection with both MySQL and PostgreSQL clients.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

warning Using Ruby on Rails with Cloud SQL for PostgreSQL

In this lab, you'll learn how to deploy a new Ruby on Rails application using Google Cloud SQL for PostgreSQL to Google App Engine Flexible environment.

English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

APIs Explorer: Cloud SQL

In this lab, you will get hands-on practice with the Cloud SQL API and its associated methods by making calls through the APIs Explorer tool.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)
Moduł

Connect to Cloud SQL from an Application in Kubernetes Engine

This lab shows how easy it is to connect an application in Kubernetes Engine to a Cloud SQL instance using the Cloud SQL Proxy container as a sidecar container. You will deploy a Kubernetes Engine cluster and a Cloud SQL Postgres instance and use the Cloud SQL Proxy container to allow communication between them.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.