menu

BigQuery Basics for Data Analysts

Fundamental Kroki: 5 4 godz. Punkty: 2

Want to scale your data analysis efforts without managing database hardware? Learn the best practices for querying and getting insights from your data warehouse with this interactive series of BigQuery labs. BigQuery is Google's fully managed, NoOps, low cost analytics database. With BigQuery you can query terabytes and terabytes of data without having any infrastructure to manage or needing a database administrator. BigQuery uses SQL and can take advantage of the pay-as-you-go model. BigQuery allows you to focus on analyzing data to find meaningful insights.

Data

Wymagania wstępne:

It is recommended but not required that students have a familiarity with data and spreadsheets.

Quest Outline

Moduł

Wprowadzenie do SQL w BigQuery i Cloud SQL

W tym module nauczysz się podstawowych klauzul SQL i wykonasz praktyczne ćwiczenia związane z uruchamianiem zapytań ustrukturyzowanych w BigQuery i Cloud SQL.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

BigQuery: Qwik Start – konsola

Z tego modułu dowiesz się, jak tworzyć zapytania dotyczące tabel publicznych i wczytywać przykładowe dane w BigQuery przy użyciu interfejsu internetowego. Obejrzyj te krótkie filmy: Get Meaningful Insights with Google BigQuery (Zyskaj ważne dane dzięki Google BigQuery) i BigQuery: Qwik Start – Qwiklabs Preview (BigQuery: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

BigQuery: Qwik Start – wiersz poleceń

Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak tworzyć zapytania dotyczące tabel publicznych i wczytywać przykładowe dane w BigQuery przy użyciu interfejsu wiersza poleceń. Obejrzyj te krótkie filmy: Get Meaningful Insights with Google BigQuery (Zyskaj ważne dane dzięki Google BigQuery) i BigQuery: Qwik Start – Qwiklabs Preview (BigQuery: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Exploring Your Ecommerce Dataset with SQL in Google BigQuery

In this lab, you learn to use BigQuery to find data, query the data-to-insights public dataset, and write and execute queries.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Naprawianie częstych błędów SQL w BigQuery

Z tego modułu dowiesz się, jak naprawiać częste błędy SQL, wysyłać zapytania do publicznego zbioru danych w poszukiwaniu informacji, a także jak korzystać z walidatora zapytań i korygować błędy składniowe oraz logiczne w kodzie SQL.

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Przeglądanie i tworzenie raportów w Studiu danych

Z tego modułu dowiesz się, jak połączyć Studio danych Google z tabelami danych BigQuery, tworzyć wykresy i przeglądać relacje między wymiarami a danymi.

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.